Közlemény

                                              Közlemény

 

A Budapest Környéki Törvényszék a 2022. július 06. napján hozott 8.G.40.401/2021/18. sz.

ítéletével megállapította, hogy a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősség

Társaság I.r. alperes és az INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Társaság II.r. alperes által kötött szerződésekben 2021. november 01. napjától alkalmazott a

jegyvásárlás általános szerződési feltételei (ÁSZF) elnevezésű általános szerződési feltételeinek I.8.

pontja, X.11. pontja, X.13. pontjának 5. mondata az I.r. alperessel és a II.r. alperessel szerződő

valamennyi szerződő félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.

 

Az ÁSZF I.8. pontja és ÁSZF X.11. pontja azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő

jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megsértésével

egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja

meg azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződést egyoldalúan, a szerződésben

meghatározott alapos ok nélkül módosítsa.

 

Az ÁSZF X.13. pont 5. mondata azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és

kötelezettségeit a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és

indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg azáltal,

hogy a polgári törvénykönyv általános elévülési időt megállapító szabályához képest olyan

mértékben hozza a fogyasztót hátrányosabb helyzetbe, hogy a szerződési feltétel alkalmazója annak

egyedi tárgyalást követő elfogadását tőle észszerűen nem várhatta el, és azáltal, hogy a fogyasztó

nyilatkozatának megtételére indokolatlan alaki követelményeket támaszt.”